Skip to main content

Czesne stawka podstawowa 130 zł (obowiązuje od 01.09.2022 do 31.07.2023)

Czesne stawka podstawowa 180 zł (obowiązuje od 01.09.2023 do 31.08.2024)

  • Wpłaty należy dokonać do 10-go każdego miesiąca na konto: 91 2490 0005 0000 4500 9884 0964. Tytuł opłaty – miesiąc, imię i nazwisko, klasa (np. wrzesień, Jan Kowalski, 7B) 

Zasady odpłatności za obiady:

  • Cena 1 obiadu dwudaniowego wynosi 17 złotych. Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto: 91 2490 0005 0000 4500 9884 0964Tytuł opłaty – miesiąc, imię i nazwisko, klasa (np. wrzesień, Jan Kowalski, 7B) 
  • Odpisy nieobecności na obiadach należy zgłaszać mailowo sekretariat@smstarnow.pl w pierwszym dniu nieobecności najpóźniej do godziny 8:00 lub dzień wcześniej;
  • Niezgłoszona nieobecność na obiedzie bądź też zgłoszona nieobecność po fakcie nie podlega zwrotowi kosztów za posiłek.