MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY (PO SP)
KLASA 1
POZIOM PODSTAWOWY (PO SP)
KLASA 1
HISTORIA
POZIOM PODSTAWOWY (PO SP)
KLASA1
HISTORIA I
SPOŁECZEŃSTWO
BIOLOGIA
POZIOM PODSTAWOWY (PO SP)
KLASA 1
CHEMIA
POZIOM PODSTAWOWY (PO SP)
KLASA 1
GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY (PO SP)
 KLASA 1
POZIOM PODSTAWOWY (PO SP)
KLASA 1
PRZYRODA
FIZYKA
POZIOM PODSTAWOWY (PO SP)
KLASA 1
INFORMATYKA PODSTAWOWY KLASA 1 (PO SP)
WF LO
RELIGIA LO
JĘZYKI OBCE J. obcy pierwszy III.1.P, III.1.R
J. obcy drugi od podstaw III.2.0
J. obcy drugi kontynuacja III.2
Wymagania  edukacyjne IV.1 Liceum 3 letnie
Wymagania edukacyjne IV.0 Liceum 3 letnie
j. łaciński w prawie
j. łaciński w medycynie
Przedmiotowy system oceniania
EDB LO
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LO
J. POLSKI po SP 
WOS LO
RATOWNICTWO LO
HISTORIA SZTUKI LO
WIEDZA O KULTURZE LO
CHEMIA LO