REKRUTACJA

Na rok szkolny 2021 / 2022

Rozpoczynamy postępowanie kwalifikacyjne do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów o profilu PIŁKA NOŻNA lub PIŁKA RĘCZNA

LICEUM

KLASY 1-4

TESTY

10.06 i 22.07

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY 4-8

LOKALIZACJA

Arena Jaskółka w Tarnowie

Uprzejmie informujemy, iż nabór do klas na rok szkolny 2021/2022 ma charakter rekrutacji papierowej i odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 9 czerwca 2021 roku.

Mailowo:
sekretariat@smstarnow.pl

Listownie:

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
ul.Pszenna 10, 33-101 Tarnów

LICEUM

Klasa I – II – Piłka Nozna
Klasa I – Piłka Ręczna

Profil (matematyka/geografia/angielski)

– Podanie
– Kserokopia świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej

Ponadto należy dokonać zgłoszenia w formularzu elektronicznym znajdującym się poniżej.

Termin testów sportowych:

Piłka Nożna 10.06.2021 – Godzina 17:30 – Stadion Miejski
Piłka Ręczna 14.06.2021 – Godzina 18:00 – Hala OKU

SZKOŁA PODSTAWOWA

IV-VIII KLASY

– Podanie

Ponadto należy dokonać zgłoszenia w formularzu elektronicznym znajdującym się poniżej.

Termin testów sportowych:

Piłka Nożna 10.06.2021 – Godzina 17:30 – Stadion Miejski

Formularz rekrutacyjny

Wysłanie wstępnego formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów. Po za złożeniem podania do naszej Szkoły sugerujemy kandydatom uczestnictwo w naborze elektronicznym i wybór innych placówek jako szkół rezerwowych.

Dotyczy naboru do SMS Szkoła Podstawowa (klasa IV,V,VI,VII,VIII) oraz SMS Liceum Ogólnokształcące klasa 1 (4 letnia).

Kryteria rekrutacji

 • umiejętności piłkarskie,
 • sprawność fizyczna ogólna,
 • wyniki w nauce w klasie szkoły podstawowej (dotyczy naborów do SMS SP) lub wyniki w nauce VIII klasy Szkoły Podstawowej (dotyczy naboru do SMS Liceum)
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (dotyczy naboru do SMS Liceum)
 • potencjał fizyczny i intelektualny

Powyższe aspekty weryfikowane są przy pomocy specjalnych testów przygotowanych przez zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów we współpracy z Państwową wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Rekrutacja do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów odbywa się w ustalonych terminach naborowych (patrz: Terminy Dni Talentu), a także w trybie ciągłym.

Komisja Rekrutacyjna SMS składa się z:

 • Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 • Wicedyrektora ds edukacyjnych Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 • Trenera koordynatora
 • Trenera przygotowania motorycznego
 • Trenerów prowadzących
 • Trenera bramkarzy
 • Psychologa/pedagoga Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów.

Każdy z członków komisji rekrutacyjnej ocenia inne kryterium i wyniki kandydata.

Dokumenty

PIŁKA NOŻNA

PIŁKA RĘCZNA

Kontakt

Trener koordynator: 795 796 779
Sekretariat:  572 694 502

/ Wywiad /

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego Pani Aneta Święch opowie Państwu o współpracy z SMS, bazie edukacyjnej oraz obaleniu mitu niskiego poziomu nauczania w placówkach sportowych.

#DOŁĄCZDONAS

Zapraszamy do zapoznania się z naszym klipem promującym Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów.