Skip to main content
Komisja Rekrutacyjna opublikowała listę kandydatów zakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów, którą można przeczytać w budynku szkoły przy ul. Pszennej 10.
Zakodowana lista znajduje się poniżej.

 

REKRUTACJA

Na rok szkolny 2023 / 2024

Rozpoczynamy postępowanie kwalifikacyjne do klas Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

KLASY I-IV

TESTY

SPORTOWE

7 czerwca 2023

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY IV-VIII

LOKALIZACJA

Stadion Miejski w Tarnowie

Uprzejmie informujemy, iż nabór do klas mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej.

Podanie do szkoły (do pobrania tutaj) można też złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przy ulicy Pszennej 10 w Tarnowie lub przesłać e-mailem na adres sekretariat@smstarnow.pl

Formularz rekrutacyjny

Wysłanie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów. Poza złożeniem podania do naszej Szkoły sugerujemy kandydatom uczestnictwo w naborze elektronicznym innych placówek jako szkół rezerwowych.

Kryteria rekrutacji

 • umiejętności piłkarskie,
 • sprawność fizyczna ogólna,
 • wyniki w nauce
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (dotyczy naboru do SMS Liceum)
 • potencjał fizyczny i intelektualny

Rekrutacja do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów odbywa się w ustalonych terminach  oraz w trybie ciągłym.

Komisja Rekrutacyjna ZSMS składa się z:

 • Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 • Wicedyrektora ds edukacyjnych Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 • Trenera koordynatora
 • Trenera przygotowania motorycznego
 • Trenerów prowadzących
 • Trenera bramkarzy
 • Psychologa/pedagoga Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów.

Każdy z członków komisji rekrutacyjnej ocenia inne kryterium i wyniki kandydata.

Dokumenty

Testy piłka nożna

Trener koordynator:

Radosław Jacek
506 135 365

Sekretariat:

33-100 Tarnów, ul. Pszenna 10
572 694 502

/ Wywiad /

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego Pani Aneta Święch opowie Państwu o współpracy z SMS, bazie edukacyjnej oraz obaleniu mitu niskiego poziomu nauczania w placówkach sportowych.

Mailowo:
sekretariat@smstarnow.pl

Osobiście:

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
ul.Pszenna 10, 33-101 Tarnów

#DOŁĄCZDONAS

Zapraszamy do zapoznania się z naszym klipem promującym Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów.