REKRUTACJA

Na rok szkolny 2020/2021

Rozpoczynamy postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
o profilu PIŁKA NOŻNA.

LICEUM

NABÓR PEŁNY

TESTY

26.06 i 30.07

SZKOŁA PODSTAWOWA

Nabór pełny oraz uzupełniający

LOKALIZACJA

Stadion Miejski w Tarnowie

Uprzejmie informujemy, iż nabór do klas na rok szkolny 2020/2021 ma charakter rekrutacji papierowej i odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 28 maja 2020 roku.

22.06 – Składanie podań
26.06 – Testy I termin
09.07 – Wyniki testów
30.07 – Testy II termin
31.07 – Wyniki testów II terminu
31.07 – 04.08 – Uzupełnienie podań o wyniki egzaminu
12.08 – Ogłoszenie wyniku naboru – podanie listy kandydatów
Do 18.08 – Kandydat potwierdza chęć udziału
19.08 – Lista przyjętych kandydatów

Mailowo:
akademia@zksunia.tarnow.pl

Listownie:

Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
ul.Pszenna 10, 33-101 Tarnów

LICEUM

Profil (matematyka/geografia/angielski)

– Podanie
– Kserokopia świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej

Ponadto należy dokonać zgłoszenia w formularzu elektronicznym znajdującym się poniżej.

Termin testów sportowych – 26.06 i 30.07 – Stadion Miejski w Tarnowie

SZKOŁA PODSTAWOWA

IV-VI KLASY

– Podanie

Ponadto należy dokonać zgłoszenia w formularzu elektronicznym znajdującym się poniżej.

Termin testów sportowych – 26.06 i 30.07 – Stadion Miejski w Tarnowie

Formularz rekrutacyjny

Wysłanie wstępnego formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia dalszych etapów rekrutacji.

Dotyczy naboru do SMS Szkoła Podstawowa (klasa IV,V,VI,VII,VIII) oraz SMS Liceum Ogólnokształcące klasa 1 (4 letnia).

Kryteria rekrutacji

 • umiejętności piłkarskie,
 • sprawność fizyczna ogólna,
 • wyniki w nauce w klasie szkoły podstawowej (dotyczy naborów do SMS SP) lub wyniki w nauce VIII klasy Szkoły Podstawowej (dotyczy naboru do SMS Liceum)
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (dotyczy naboru do SMS Liceum)
 • potencjał fizyczny i intelektualny

Powyższe aspekty weryfikowane są przy pomocy specjalnych testów przygotowanych przez zespół Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów we współpracy z Państwową wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Rekrutacja do Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów odbywa się w ustalonych terminach naborowych (patrz: Terminy Dni Talentu), a także w trybie ciągłym.

Komisja Rekrutacyjna SMS składa się z:

 • Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 • Wicedyrektora ds edukacyjnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 • Trenera koordynatora
 • Trenera przygotowania motorycznego
 • Trenerów prowadzących
 • Trenera bramkarzy
 • Psychologa/pedagoga Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów.

Każdy z członków komisji rekrutacyjnej ocenia inne kryterium i wyniki kandydata.

Dokumenty

Kontakt

Trener koordynator: 795 796 779
Sekretariat:  510 144 333

Testy sprawnościowe

W naszym filmie wideo możecie zobaczyć przykładowe testy sprawnościowe, które będziecie wykonywać 29 oraz 30 maja 2020 roku na stadionie miejskim w Tarnowie.

/ Wywiad /

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego Pani Aneta Święch opowie Państwu o współpracy z SMS, bazie edukacyjnej oraz obaleniu mitu niskiego poziomu nauczania w placówkach sportowych.

#DOŁĄCZDONAS

Zapraszamy do zapoznania się z naszym klipem promującym Szkołę Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów.