Rekrutacja

Aplikuj do Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów

Formularz rekrutacyjny

Wysłanie wstępnego formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia dalszych etapów rekrutacji.

Dotyczy naboru do SMS Szkoła Podstawowa (klasa IV,V,VI,VII,VIII) oraz SMS Liceum Ogólnokształcące klasa 1 (4 letnia).

Kryteria rekrutacji

 • umiejętności piłkarskie,
 • sprawność fizyczna ogólna,
 • wyniki w nauce w klasie szkoły podstawowej (dotyczy naborów do SMS SP) lub wyniki w nauce VIII klasy Szkoły Podstawowej (dotyczy naboru do SMS Liceum)
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (dotyczy naboru do SMS Liceum)
 • potencjał fizyczny i intelektualny

Powyższe aspekty weryfikowane są przy pomocy specjalnych testów przygotowanych przez zespół Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów we współpracy z Państwową wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Rekrutacja do Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów odbywa się w ustalonych terminach naborowych (patrz: Terminy Dni Talentu), a także w trybie ciągłym.

Komisja Rekrutacyjna SMS składa się z:

 • Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 • Wicedyrektora ds edukacyjnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 • Trenera koordynatora
 • Trenera przygotowania motorycznego
 • Trenerów prowadzących
 • Trenera bramkarzy
 • Psychologa/pedagoga Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów.

Każdy z członków komisji rekrutacyjnej ocenia inne kryterium i wyniki kandydata.

Dokumenty

Kontakt

Trener koordynator: 795 796 779
Sekretariat:  510 144 333