Skip to main content
 • Czesne stawka podstawowa 130 zł (obowiązuje od 01.09.2022 do 31.08.2023)

  • Wpłaty należy dokonać do 10-go każdego miesiąca na konto: 91 2490 0005 0000 4500 9884 0964. Tytuł opłaty – miesiąc, imię i nazwisko, klasa (np. wrzesień, Jan Kowalski, 7B) 

  Zasady odpłatności za obiady:

  • Cena 1 obiadu dwudaniowego wynosi 12 złotych. Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto: 91 2490 0005 0000 4500 9884 0964Tytuł opłaty – miesiąc, imię i nazwisko, klasa (np. wrzesień, Jan Kowalski, 7B) 
  • Odpisy nieobecności na obiadach należy zgłaszać mailowo sekretariat@smstarnow.pl w pierwszym dniu nieobecności najpóźniej do godziny 8:00 lub dzień wcześniej;
  • Nie zgłoszona nieobecność na obiedzie bądź też zgłoszona nieobecność po fakcie nie podlega zwrotowi kosztów za posiłek.

  SMS ZKS Unia Tarnów zapewnia m.in.:

  • Bezpłatny dostęp do sprzętu należącego do szkoły
  • Bezpłatnie sprzęt treningowy i meczowy
  • Bezpłatne posiłki podczas wyjazdowych meczów ligowych*
  • Bezpłatny bus szkolny
  *wszystkie wyjazdy powyżej 100 km