Skip to main content

Od 1 sierpnia 2022 miesięczne czesne za Internat wynosi:

– 250 zł uczniowie ZSMS Unia Tarnów lub 350 zł uczniowie innych szkół za osobę w pokoju 4 osobowym (płatne z góry do 10 każdego miesiąca)

– 350 zł uczniowie ZSMS Unia Tarnów lub 450 zł uczniowie innych szkół za osobę w pokoju 2 osobowym (płatne z góry do 10 każdego miesiąca)

  • Wpłaty należy dokonać z góry do 10-go każdego miesiąca na konto: 91 2490 0005 0000 4500 9884 0964. Tytuł opłaty – miesiąc, imię i nazwisko (np. internat, wrzesień, Jan Kowalski) 

Zasady odpłatności za wyżywienie:

Dzienna stawka żywieniowa –  28 złotych (śniadanie-8, obiad-12, kolacja-8)

  •  Wpłaty za wyżywienie należy dokonywać na konto: 91 2490 0005 0000 4500 9884 0964 Tytuł opłaty – miesiąc, imię i nazwisko, (np. wyżywienie internat, wrzesień, Jan Kowalski) 
  • Odpisy nieobecności na obiadach należy zgłaszać wychowawcy oraz mailowo sekretariat@smstarnow.pl  do godziny 14.00 w przeddzień wydania posiłku 
  • Nie zgłoszona nieobecność bądź też zgłoszona nieobecność po fakcie nie podlega zwrotowi kosztów za posiłek.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Internat

Wniosek Internat

Deklaracja wyżywienia

Korzystający z internatu zobowiązany jest do posiadania własnej pościeli i ręczników.

Numer kontaktowy do Internatu Liceum Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów – 510 144 333