Skip to main content

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Lp. Termin Działania Odpowiedzialni
Wrzesień
1. 1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.
Akademia upamiętniająca rocznice wybuchu II wojny Światowej oraz XX rocznicę ataku World Trade Center.
B. Nawrocka,

U. Skorecka,

B. Warecka – Łachut ,

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

2. 15 IX Zebrania z rodzicami. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.
3. X Organizacja stoiska i uczestnictwo
w targach edukacyjnych w galerii Tarnovia.
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
4. 19.IX Próbna ewakuacja. P. Załęski
5. 29 IX

 

1.IX- 17.X 2022

Olimpiada Matematyczna Juniorów OMJ – część testowa w szkole.

 

Olimpiada Matematyczna Juniorów OMJ – część korespondencyjna

B. Kubień
6. IX Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Nauczyciele j. obcych
7. 23-30 IX Europejski Tydzień Sportu. Nauczyciele wf, trenerzy
8. cały rok Matematyczny projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” wydawnictwa GWO. Nauczyciele matematyki SP
9. cały rok Udział w projektach wolontariatu M. Ścieńska
10. cały rok Udział pocztu sztandarowego we wszystkich uroczystościach patriotycznych
i okolicznościowych na terenie miasta
i szkoły.
P. Lubera
Październik
11. 7 X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Nauczyciele matematyki
w klasach 4 – 6 SP
12. 14 X Święto Edukacji Narodowej. Zespół ds. integracji grona

A.Filip

P.Popiela

J.Głodek

M. Zdeb,

zespół nauczycieli wychowania fizycznego

13. X Dyktando Niepodległościowe B. Tworzydło
14. X „Sprzątanie Świata”. H. Zięba
15. X Akcja „Odblaskowa szkoła” dla klas 4 – 6 M. Zdeb
16. według harmonogramu Etap Szkolny Krakowska Matematyka J. Głodek,

S. Wołek,

Z. Chrząszcz

17. X Olimpiada Wiedzy Archimedes-Lingua.plus. K. Molczyk,

A. Filip,

K.Tadel

18. X Szkolny konkurs o Ks. Kard.
St. Wyszyńskim.
P. Moździerz
19. X Tematyczny Konkurs Biblijny. P. Moździerz
20. 31.X Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
Listopad
21. 3 XI 2022r. Konsultacje z rodzicami uczniów. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zamiany terminu zebrań. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.
22. I połowa XI Próbne egzaminy ósmoklasisty Wszyscy nauczyciele
23. XI Organizacja Turnieju Piłki Nożnej małopolskich Szkół Mistrzostwa Sportowego na Arenie Jaskółka
w Tarnowie.
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
24. XI Olimpiada Teologii Katolickiej dla uczniów LO. P. Moździerz
25. 10.XI Święto Niepodległości M. Smoła,

B. Tworzydło

M. Zdeb

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

26. XI Etap szkolny konkursu Krakowska Matematyka. S. Wołek, Z. Chrząszcz
27. XI Lekcja otwarta z języka angielskiego w klasie 5A A.Filip
28. 21 XI Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień Samorząd Uczniowski SP i LO
Grudzień
29. XII Międzyszkolny Turniej Mikołajkowy Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
30. XII Zajęcia z wychowawcą – lekcja otwarta S. Greń
31. 22 XII Wigilia szkolna + dekoracja szkoły. U. Skorecka,

J. Głodek ,

M. Zdeb,

M. Cichoń

Samorząd SP i LO

Rada Rodziców
zespół nauczycieli wychowania fizycznego

32. 23-31 XII Zimowa przerwa świąteczna.  
Styczeń
33. 20 I Wystawienie ocen śródrocznych
(do godz. 15).
 
34. 23 I Konferencja klasyfikacyjna.  
35. 26 I Zebrania z rodzicami. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zamiany terminu zebrań.
36. I Matematyczny projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” wydawnictwa GWO. Nauczyciele matematyki SP
37. I III Memoriał Krystiana Popieli. Nauczyciele wf, trenerzy
38. II połowa II Próbne egzaminy ósmoklasisty Wszyscy nauczyciele
39. 14.II Walentynki Samorząd SP i LO , Rada Rodziców
40. 30 I-12 II Ferie zimowe.  
Luty
41. II Losy żołnierzy i oręża polskiego M. Smoła
42. II Konkurs czytelniczy „Książki do mnie mówią” B.Tworzydło
43. II Udział w obozach sportowych klas ZSMS ZKS Unia Tarnów Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
44. II Zajęcia z wychowawcą  – lekcja otwarta P. Popiela
Marzec
45. 21. III Pierwszy Dzień Wiosny Samorząd LO i SP ,

Rada Rodziców

46. III Double Decker – konkurs dla klas LO A .Filip,

K. Molczyk

47. III Lekcja otwarta z języka polskiego U. Skorecka
48. III Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”. S. Wołek,

Z. Chrząszcz B. Kubień, J.Głodek

49. III Konkurs Fizyczny „Lwiątko”. P. Regiec
Kwiecień
50. 13 IV Zebrania/konsultacje z rodzicami. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań.
51. 13 IV Udział w uroczystościach Katyńskich Opiekun pocztu sztandarowego –

P. Lubera

52. IV Wielkanoc szkolna + dekoracja szkoły. Samorząd SP
i LO, Rada Rodziców,
M. Zdeb
53. 6-11 IV Wiosenna przerwa świąteczna.  
54. II połowa IV Próbne egzaminy ósmoklasisty Wszyscy nauczyciele
55. IV Dni Otwarte ZSMS ZKS Unia Tarnów Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
56. IV Tydzień Promocji Zdrowia. Nauczyciele wf, trenerzy
57. IV -V Udział uczniów w „Spotkaniu z ciekawą chemią” na UJ E. Piątek
58. IV Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. M. Smoła, T. Kuta,

kl.5 i kl.7

Maj
59. 2 V Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  
60. 8,9 V Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Egzamin maturalny
61. V Dni Talentu ZSMS ZKS Unia Tarnów Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
62. V Szkolny Konkurs Geograficzny M. Ścieńska, J. Głodek
63. 23 – 25 V Dni wolne od zajęć dydaktycznych Egzamin ósmoklasisty
Czerwiec
64. 1 VI Sportowy Dzień Dziecka. Nauczyciele wf, trenerzy, wychowawcy
65. Cały rok Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową uczniów klasy 4. M. Zdeb
66. Cały rok Próbne egzaminy ósmoklasisty oraz ich analiza B.Warecka -Łachut, B.Nawrocka, K. Tadel, B.Kubień, Z. Chrząszcz
67. Cały rok Przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS oraz konkursów : V edycja Tarnowski Junior Biznesu, Konkurs Menadżerski Internetowa Gra Giełdowa – SIGG G.Golińska
68. VI Zakończenie sezonu piłkarskiego Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
69. VI Testy diagnozujące z przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym (matematyka i geografia) – klasy III LO M. Ścieńska,

J. Głodek

70. 5 VI Wystawienie ocen proponowanych
(do 15:00)
 
71. 6 VI Zebrania z rodzicami Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań.
72. 7.VI Składanie podań o egzamin podwyższający ocenę.  
73. 9.VI Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
74. 13 VI Egzaminy podwyższające ocenę.  
75. 14 VI Wystawianie ocen ostatecznych

(do godz.15).

 
76. 16 VI Konferencja klasyfikacyjna i zatwierdzenie wyników klasyfikacji  
77. 19-21 VI Testy diagnostyczne z przedmiotów egzaminacyjnych w klasach 7 SP. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych
78. 19 -21 VI Testy diagnostyczne z przedmiotów maturalnych w LO. Nauczyciele przedmiotów maturalnych
79. 22 VI Pożegnanie ósmoklasistów U. Skorecka,

B.Warecka -Łachut,

B. Tworzydło kl.7a i 6a, zespół nauczycieli wychowania fizycznego , Opiekun pocztu sztandarowego, samorząd SP i LO

80. 23.VI Zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Wychowawcy klas
81. 24 VI Ferie letnie.  

Przygotowanie akademii z okazji inauguracji roku szkolnego 2023/2024: J. Głodek,
B. Tworzydło , samorządy uczniowskie SP i LO wraz z opiekunami, opiekun pocztu sztandarowego