KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020r.
Zebrania / konsultacje 5 listopada 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe 4-15 stycznia 2021r.
Wystawienie ocen śródrocznych 25 stycznia 2021r.
Konferencja klasyfikacyjna 26 stycznia 2021r.
Zebrania z rodzicami 27 stycznia 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1-4 kwietnia 2021r.
Zebrania z rodzicami 8 kwietnia 2021r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 4-7 maja 2021r.
Egzamin ósmoklasisty
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
25-27 maja 2021r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 4 czerwca 2021r.
Wystawienie ocen przewidywanych do godz. 15.00 11 czerwca 2021r.
Zebrania z rodzicami 14 czerwca 2021r.
Składanie podań o egzamin podwyższający ocenę do godz. 15.00 16 czerwca 2021r.
Egzaminy podwyższające ocenę 17 czerwca 2021r.
Ostateczne wystawienie ocen 18 czerwca 2021r.
Konferencja klasyfikacyjna 21 czerwca 2021r.
Zakończenie roku 25 czerwca 2021r.