Skip to main content

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

WRZESIEŃ    
 

4 IX

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024  oraz uczczenie 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zespół zadaniowy

SU SP

 

12 IX

Zebranie z rodzicami uczniów klas Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.
IX Sprzątanie Świata 2023/2024 – SP Helena Zięba
28 IX

 

 

Olimpiada Matematyczna Juniorów Beata Kubień

Justyna Głodek

IX Dzień Chłopaka Samorząd Uczniowski

LO i SP

IX Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania Nauczyciele języka polskiego SP i LO
Koniec IX Wybory do SU LO Radosław Jacek

Dominika Głowacka-Lorens

IX / X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Nauczyciele matematyki

SP IV – V

Zgodnie
z harmonogramem.
Etap szkolny konkursu Krakowska Matematyka

 

Justyna Głodek, Sylwia Wołek
Realizacja -rok szkolny 2023/2024
cały rok Przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS oraz konkursów: V Edycja Tarnowski Junior Biznesu,

Konkurs Menadżerski Internetowa Gra Giełdowa -SIGG

Grażyna Golińska
cały rok Udział w projekcie edukacyjnym ‘Lepsza szkoła’ wydawnictwa GWO Nauczyciele matematyki
cały rok Udział w projektach wolontariatu Magdalena Ścieńska
cały rok Przygotowanie klas 4 do karty rowerowej Damian Mikrut
cały rok Olimpus – konkurs z języka angielskiego Katarzyna Molczyk,Agnieszka  Filip, Katarzyna Tadel
rok szkolny Olimpus  – konkurs z języka polskiego Barbara Nawrocka
rok szkolny Ogólnopolski konkurs ”Losy żołnierzy i oręża polskiego”. Marek Smoła, Marek Sztorc
rok szkolny Obchody Tygodnia języka włoskiego Małgorzata Polek
rok szkolny „Pamiętam o poległych” Sprzątanie cmentarza z okresu I wojny świtowej. Marek Smoła
 

cały rok

Wyjścia do teatru. Każda klasa 1x w półroczu. Urszula Skorecka

Dominika Głowacka- Lorens

     

 

PAŹDZIERNIK    
X Projekt Humine

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Ślubowanie uczniów i pasownie na zawodników.

 

Justyna Głodek, Urszula Skorecka

Agata Kozioł, Dominika

Głowacka- Lorens, Aldona Solarz

Agata Szybka, Radosław Jacek

Łukasz Tarkowski

 
X Konkurs Ortograficzny dla klas V – VIII wyłaniający uczniów do Małopolskiego Dyktanda Ortograficznego Barbara Tworzydło

Urszula Skorecka

X Próbna ewakuacja Piotr Załęski
X – XI Biblijny Konkurs Tematyczny dla SP Marek Iwaniec

 

X – XI Wyjście na cmentarz komunalny w Mościcach – pamięć o sportowcach
i działaczach  ZKS Unia Tarnów
Wychowawcy
X – VI Zbiórka zużytych baterii Helena Zięba

SU

 

LISTOPAD    
9XI  

Zebrania z rodzicami uczniów klas SP g.16:30

Konsultacje 17.00 – 18.00

Konsultacje z rodzicami uczniów klas

Zebrania z rodzicami uczniów klas LO g.18.00.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.
 
10 XI Śpiewanie pieśni patriotycznych SU
XI Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Dominika Głowacka- Lorens

Barbara Tworzydło

XI Szkolny Konkurs Wokalny pieśni patriotycznej “Dla ciebie Polsko” Marta Cichoń
 

XI

Projekt patriotyczny  z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Marek Sztorc,Marek Smoła
XI Konkurs Krakowska Matematyka – I etap Sylwia Wołek,Justyna Głodek
XI / XII Próbne egzaminy maturalne Zespoły zadaniowe
XI / XII Próbne egzaminy ósmoklasisty Zespoły zadaniowe

 

GRUDZIEŃ    
6 XII Akcja mikołajkowa

 

Samorząd LO, SP

 

  22 XII Wigilia szkolna + dekoracja szkoły Zespół zadaniowy

Samorząd LO i SP

23 – 31 XII Z i m o w a   p r z e r w a   ś w i ą t e c z n a  
 

STYCZEŃ

   
4 I (czw.)

(do godz. 12.00)

Wystawienie ocen półrocznych  SP i LO  
5 I Konferencja klasyfikacyjna SP i LO  i zatwierdzenie wyników klasyfikacji.  
8 I Zebranie z rodzicami.

 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły
I Szkolny Konkurs Kolęd Gry na Flecie Prostym “Zagrajmy Panu” Marta Cichoń
I /II Próbne egzaminy maturalne  
I / II Próbne egzaminy ósmoklasisty  

 

LUTY      
2 II Dzień Pozytywnego Myślenia – akcja informacyjna Samorząd Uczniowski  
9 II Walentynki Samorząd uczniowski LO i SP  
 9 II Europejski Dzień Bezpiecznego Internetu wychowawcy klas IV– VIII  
II Szkolny Konkurs Wiedzy i Umiejętności z języka angielskiego dla LO Agnieszka  Filip,Agata Kozioł  
12 – 25 II F e r i e   z i m o w e

 

   
23 II Ogólnopolski Dzień walki z depresją – akcja informacyjna Samorząd Uczniowski  
 

MARZEC
     
8 III Dzień Kobiet

 

Samorząd Uczniowski LO i SP  
III  Konkurs języka angielskiego dla liceum Double Decker Katarzyna Molczyk, Agnieszka Filip  
14 III Poinformowanie rodziców uczniów klas IV LO o bieżących postępach w nauce  (dotyczy uczniów, których wyniki wskazują na niewystarczający stopień opanowania materiału z przedmiotów egzaminacyjnych)    
21 III Dzień osób chorych na zespół Downa – akcja informacyjna oraz skarpetki

 

SU  
III Wyjazd maturzystów do Częstochowy Marek Iwaniec

 

 
III Krakowska Matematyka – konkurs dla SP

(II etap)

Sylwia Wołek,Justyna Głodek  
II połowa III Próbne egzaminy maturalne

Próbne egzaminy ósmoklasisty

   
III Wyjazd maturzystów do Częstochowy Justyna Głodek,Marek Iwaniec  
III Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur ” – SP, LO Sylwia Wołek, Zygmunt Chrząszcz

Beata Kubień,Justyna Głodek

 
III Pierwszy Dzień Wiosny

 

Samorządy  uczniowskie  
III – IV Konkurs „Double Decker” dla uczniów LO Agnieszka Filip, Katarzyna Molczyk  
III Wielkanoc szkolna  (dekoracja szkoły) Samorząd SP, LO \

 

   
III Szkolne Rekolekcje Wielkopostne Marek Iwaniec      
28 III– 2 IV W i o s e n n a  p r z e r w a  ś w i ą t e c z n a        

 

KWIECIEŃ      
1 IV Prima Aprilis

 

Samorząd Uczniowski SP i LO  
8IV

do godz. 15.00

Wystawienie ocen przewidywanych w klasach IV LO

 

   
9 IV Konsultacje z rodzicami SP i LO Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań / konsultacji  
Zebranie z rodzicami uczniów klasy 4A LO  
11 IV

do godz. 15.00

Składanie podań o egzamin podwyższający oceny dla klas IV LO    
IV Udział w Uroczystościach Katyńskich. Konferencja „Ocalić od zapomnienia” Marek Sztorc  
15 Egzaminy podwyższające oceny kl. IV LO

 

   
19 IV

do godz. 15.00

Wystawienie ocen ostatecznych w kl. IV LO    
22 IV Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej –  klasy IV LO. Zatwierdzenie wyników.    
26 IV Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego klas IV LO Urszula Skorecka (3A), Dominika Głowacka-  Lorens, Justyna Głodek.Zespół zadaniowy  
IV Spotkanie z podróżnikiem dla klas szkoły SP Helena Zięba

 

 
IV Światowy Dzień Ziemi

 

Samorząd Uczniowski SP  
ostatni tydzień IV Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja (dekoracja szkoły) Marek Sztorc

Opiekunowie SU

 
IV/V Udział uczniów w “Spotkaniu z ciekawą chemią” na UJ Ewa Piątek, Helena Zięba  
 
MAJ      
1-3 V Majówka  
2 V Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 
V Obchody Święta Konstytucji 3 maja

 

Samorząd uczniowski LO i SP
V Szkolny konkurs Geograficzny Magdalena Ścieńska, Agata Łysoń
7-25 V Egzamin maturalne  
7,8,9 V

13 V

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  
14-16 V Egzamin Ósmoklasisty

 

 
14,15,16 V Dni wolne od zajęć dydaktycznych
  Dni Talentu ZSMS ZKS Unia Tarnów Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego
     
 
   
CZERWIEC      
 

3 VI

Dzień Dziecka –    
Szkolny Dzień Dziecka Samorząd uczniowski LO i SP  
     
5 VI wt.

(do godz. 15.00)

Wystawienie ocen przewidywanych SP i LO    
6 VI czw. Zebrania z rodzicami uczniów SP i LO Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań  
7 VI pt. Składanie podań o egzaminy podwyższające ocenę SP i LO    
11 VI Egzaminy podwyższające ocenę    
12 VI czw.

(do godz. 12.00)

Wystawienie ocen ostatecznych    
13 VI pt Konferencja klasyfikacyjna klas SP i LO .Zatwierdzenie wyników klasyfikacji    
VI Testy diagnozujące z przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym (matematyka i geografia) – klasy III LO Magdalena Ścieńska, Justyna Głodek  
17 – 20 VI Testy diagnostyczne (badanie wyników) klasy LO i klasy 7SP    
20 VI Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego. Zespół zadaniowy

Samorząd Uczniowski

 
21 VI Rozdanie świadectw. Wychowawcy  
  Przygotowanie Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2024/25 Zespół zadaniowy