Rekrutacja

Dokumenty przyjmują:

Sekretariat Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 1, ul. Norwida 22

Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów, ul.Traugutta 5a

Trener prowadzący podczas Dni Naboru

Dokumenty do pobrania :

Podanie SMS Pdf

Podanie SMS Doc

Oświadczenie rodziców Dni Talentu

Formularz  :

Klasa 4 ( rocznik 2009 )Klasa 4 ( rocznik 2008 );Klasa 5 ( rocznik 2007 );Klasa 6 ( rocznik 2006 )

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że zgodnie z art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów, 33-101 Tarnów, ul. Pszenna 10 tel. 510 133 444, email : akadamia@zksunia.tarnow.pl

2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rozpoczęcia przez Pana/Panią procesu rekrutacji w naszej szkole.

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji w naszej szkole bądź do dnia wypełnienia przez Pana/Panią wniosku w sekretariacie naszej szkoły. Po tym czasie dane te zostaną usunięte

4. Dane osobowe zamieszone w tym formularzu będziemy przekazywać dyrektorom szkół które prowadzą kierunek wybrany przez Pana/Panią w powyższym formularzu, których właścicielem jest Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu celem zakończenia procesu rekrutacyjnego

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych osobowych w formie elektronicznej jest dobrowolne