Skip to main content

Trwa rekrutacja do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów. Szkoła w tym roku prowadzi rekrutację do 3 nowych oddziałów; jeden w szkole podstawowej – 4 klasa, oraz dwa oddziały 1 klasy liceum ogólnokształcącego dla zawodników piłki nożnej oraz piłki ręcznej. Możliwy jest również nabór uzupełniający do istniejących już klas SP oraz LO.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi rekrutacji do Liceum Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów uprzejmie informujemy, iż nasza szkoła nie uczestniczy w systemie rekrutacji Vulcan. Zgłoszenia do naszej szkoły należy dokonywać za pośrednictwem formularza http://smstarnow.pl/rekrutacja oraz wypełnienia podania do szkoły w formie papierowej znajdującego się pod podanym linkiem. Podanie należy dostarczyć  w wybrany sposób:

  1. Mailowo:

sekretariat@smstarnow.pl

  1. Osobiście w sekretariacie szkoły lub listownie:

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów, ul.Pszenna 10, 33-101 Tarnów

Termin nadsyłania podań upływa 9 czerwca 2021, natomiast 10 czerwca o godzinie 17:30 na Stadionie Miejskim w Tarnowie odbędą się testy sportowe połączone ze spotkaniem informacyjnym. Podany termin dotyczy profilu piłka nożna, natomiast ze względu na prawdopodobny udział piłkarzy ręcznych Pałacu Młodzieży w finałach Mistrzostw Polski, termin dla dyscypliny piłka ręczna zostanie podany w najbliższych dniach.

Wysłanie wstępnego formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów, dlatego poza złożeniem podania do naszej szkoły sugerujemy kandydatom uczestnictwo w naborze elektronicznym Vulcan i wybór również innych placówek w systemie. Nawet w przypadku przypisania kandydata przez system do innej placówki, to uczeń ostatecznie decyduje o wyborze poprzez dostarczenie do wybranej przez siebie szkoły oryginału świadectwa i wyników egzaminu. Można wiec bez obawy dokonywać wyboru innych tarnowskich szkół w systemie elektronicznym Vulcan, również w sytuacji gdy Zespół Szkól Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów jest szkoła pierwszego wyboru.