Skip to main content

Aspirant sztabowy Tomasz Tchoń to nasz dzielnicowy. W czwartek  złożył wizytę
w  szkole i przeprowadził zajęcia profilaktyczne z klasami: 7a,8a,8b.

Podczas zajęć Pan dzielnicowy rozmawiał z młodzieżą o szkodliwości palenia tytoniu i używania   e-papierosów. Mocno podkreślił negatywny wpływ używek na organizm człowieka. Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego wiedzą, iż dobre wyniki w nauce  i w sporcie  związane są z prowadzeniem zdrowego trybu życia.

Funkcjonariusz Policji omówił zjawisko demoralizacji i przedstawił zagrożenia związane z niedostosowaniem społecznym. Młodzież dowiedziała się, kim jest osoba nieletnia w świetle przepisów, od kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność prawna nieletnich i  jakie konsekwencje niesie nieprzestrzeganie prawa przez młodych ludzi.

Nie zabrakło również informacji o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencji prawnych związanych z ich posiadaniem. Pan Dzielnicowy omówił także zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu i portali społecznościowych, w tym uzależnienia od gier.