Skip to main content

Międzyszkolny projekt związany z edukacją outdoorową “Wycieczka szkolna – od planu do realizacji! “


W dniu 20 czerwca 2022r. uczniowie wszystkich oddziałów klas 6 SP17 wraz z uczniami klasy 6 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów w Tarnowie realizowali projekt edukacyjny. Celem projektu było przygotowanie oferty jednodniowej wycieczki, która realizowałaby cech Outdoor education. Przy tej okazji uczniowie rozwijali matematyczną wiedzę i umiejętność wykorzystania jej w praktyce, kształtowali współpracę w grupie oraz samodzielność i odpowiedzialność. Ostateczną formą prezentacji projektu była prezentacja multimedialna, którą uczniowie przedstawiali na zakończenie projektu.
Gratulujemy uczniom pomysłów oraz kreatywności, a ich prace można zobaczyć na zdjęciach.