Skip to main content

Klasy 4a i 5a uczestniczyły w zajęciach ze specjalistami  z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Tarnowie. Uczniowie dowiedzieli się, że nie ma złych emocji, tylko nieodpowiednie mogą być reakcje, jakie one wywołują.

To były bardzo interesujące zajęcia!

Uczniowie -sportowcy dowiedzieli się, jak radzić sobie z emocjami, by sprzyjały  w szkole i na boisku. Oprócz wiedzy teoretycznej, którą panie specjalistki przekazały w formie prezentacji multimedialnej, były też  ćwiczenia praktyczne. Chłopcy z dużym zaangażowaniem odgrywali scenki. Byli bardzo aktywni, ponieważ dowiedzieli się, iż emocje  są ważnym czynnikiem decydującym o każdej rywalizacji.  Mogą wpływać na to, co dzieje się podczas lekcji, w czasie treningów i  meczów. Często są kluczowe dla ostatecznego wyniku edukacyjnego i sportowego.

Warto uczyć  się, jak panować nad emocjami.