Skip to main content

Od niedawna nasza szkoła uczestniczy w projekcie HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej jako tzw. szkoła modelowa. Przez najbliższy rok przeprowadzimy pod okiem ekspertów modernizacyjne zmiany, które dotyczyć będą tak codziennej dydaktyki, jak i organizacji szkoły i jej infrastruktury cyfrowej. Jesteśmy jedną z 40 szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących Małopolski, które realizować będą projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” https://mwi.pl/.

HUMINE https://humine.pl to projekt, który powstał dzięki decyzjom Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach tzw. Pakietu Edukacyjnego – Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jest odpowiedzią na potrzeby transformacji cyfrowej związane z pandemią COVID – 19, ale ma też większe ambicje: stworzenia regionalnego modelu modernizacyjnej transformacji szkół i dostosowania ich do wyzwań 3 dekady XXI wieku. W jego trakcie nauczyciele nabywać będą nowe kompetencje metodyczne i cyfrowe oraz realizować mini-projekty z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in.: kamizelek CatapultOne. Uczniowie szkoły podstawowej będą mieli okazję współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne m.in. w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Również będą mogli poznać przedsiębiorstwa Przemysłu 4.0 i zdobyć nowe kompetencje miękkie, np. praca w grupie, rozwiązywanie problemów, czy krytycznej analizy treści publikowanych w Internecie.

Pierwszymi krokami naszej szkoły w projekcie będą: wprowadzenie skutecznego modelu komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu poprzez ujednolicenie adresów e-mail w obrębie domeny, zakup cyfrowych urządzeń i pomocy dydaktycznych, na który otrzymamy z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 90 tysięcy złotych oraz udział grona nauczycielskiego w webinariach szkoleniowych. Aktualnie rozpoczynamy pracę nad „szkolnym planem transformacji”. Będzie on podstawą naszych działań przez najbliższy rok szkolny.

Koordynatorami projektu w naszej szkole będą: mgr Justyna Głodek (dydaktyka i organizacja) oraz mgr Bogdan Czernia (cyfrowe zaplecze projektu).

Projekt HUMINE – Liceum Ogólnokształcące nr I

SMWI stworzy Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE - Edukacja - Stowarzyszenie Miasta w Internecie