Skip to main content

W klasie 8a zrealizowaliśmy bardzo złożony projekt.

Początkowa faza projektu

Pierwszym etapem pracy uczniów pod kierownictwem wychowawcy, trenera p. Pawła Lubery było zebranie nazwisk sportowców z Małopolski. Korzystając z Internetu połączyli osoby z ich dziedzinami sportu, podzielili się pracą tak, aby każdy uczeń, korzystając ze wskazówek trenera i dostępnych sobie źródeł, opracował encyklopedycznie sylwetki przydzielonych sportowców. Należało dołączyć zdjęcie i według ustalonych zasad przesłać do polonistki kl. 8a. Po korekcie tekstów trafiły one do klasowego koordynatora – Kacpra Kapustki.

Na kolejnym etapie uczniowie wraz z polonistką zaplanowali kształt i zawartość klasowej sportowej publikacji. Uzgodniono, że obejmować ona będzie:

  1. Związki frazeologiczne związane ze sportem,
  2. Sylwetki sportowców z naszego województwa,
  3. Haz tu exito más fuerte – czyli umocnij swój sukces,
  4. Etykę sportu,
  5. Własną twórczość uczniów chcących wykazać się samodzielną aktywnością.

Na zakończenie drugiego etapu uczniowie przynieśli swoje prace (wydruki papierowe), by poddać je recenzji wszystkich ósmoklasistów oraz ocenie polonistki p. B. Warckiej.

Ocenione materiały po korekcie wysłane zostały elektronicznie do Kacpra Kapustki (koordynatora klasowego projektu), który dzięki wskazówkom nauczyciela informatyki, p. Bogdana Czerni zebrał je w rozdziały i stworzył elektroniczną publikację. Każdy rozdział ma swoją stronę tytułową, mamy też wstęp i stopkę redakcyjną oraz klasową Litanię do Ducha Sportowej Rywalizacji – a wszystko jest efektem samodzielnej pracy uczniów.

HUMINE – finał pracy nad projektem.

Realizacja projektu klasowego możliwa była dzięki rytmicznej pracy zespołowej uczniów klasy 8a, polonistki Bogusławy Wareckiej, trenera Pawła Lubery i informatyka p. Bogdana Czerni.

Prezentacja publikacji, która powstała jako efekt tego działania nastąpiła w dniu 22.12. 2022 roku w czasie lekcji języka polskiego, na którą zaprosiliśmy naszą panią dyrektor Barbarę Kuklewicz. Spotkanie było ciekawe, zaimponowało nam wszystkim. Każdy z uczniów opowiedział o swojej samodzielnej pracy, a Jaś Owsianko nawet zarapował sportową piosenkę swojego autorstwa.

Książka w wersji elektronicznej jest do wglądu pod tym odnośnikiem: Projekt_Humine, a tradycyjną wersję papierową wręczyliśmy pani dyrektor.

Rozmowa na temat pracy uczniowskiej, pochwały z ust pani dyrektor i oceny od polonistki to świetne podsumowanie długoterminowego, ale solidnego działania. Przewodniczący klasy Kuba Chalcarz przyznał się, że wątpił, czy podołamy takiemu przedsięwzięciu, ale skruszony przyznał, że na szczęście był w błędzie.

Uczniowie klasy 8a