Skip to main content

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego .Ministerstwo obejmuje dział administracji rządowej „oświata i wychowanie”.

Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:

  • wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym

  • programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania

  • egzaminami zewnętrznymi

  • pomocą stypendialną dla uczniów

  • zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami

  • polityką państwa dla młodzieży.

Leave a Reply