Skip to main content

W ostatnich latach dużo mówi się o potrzebie ochrony środowiska naturalnego oraz przedsięwzięciach organizowanych przez różne instytucje lokalne, samorządowe lub wyższego szczebla w tym zakresie. Jednak, jak mówi mądre powiedzenie, sprzątać powinniśmy zacząć od własnego podwórka. Jeśli tego nie zrozumiemy, wszystkie działania mogą nie odnieść spodziewanych efektów, pójdą w niwecz. Ziemia, na której żyjemy, jest jedyna i niepowtarzalna, jest ewenementem w otaczającym nas Wszechświecie.


Cele szczegółowe konkursu:

  • Uświadomienie uczniom, że mają wpływ na stan środowiska naturalnego w swoim miejscu zamieszkania
  • Podniesienie świadomości ekologicznej
  • Wdrażanie nawyków sprzyjających zachowaniom proekologicznym
  • Wpajanie dzieciom potrzeby ochrony środowiska naturalnego
  • Korzystania z różnych źródeł w celu wyszukania informacji na tematy proekologiczne
  • Zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska
  • Poznanie metod walki ze śmieciami i ich segregacja
  • Uświadomienie dzieciom znaczenia pojęcia ekologia

Konkurs dla klas IV – VI  polegał na przygotowaniu i przedstawieniu gazetki o tematyce ekologicznej pt. ,,Współczesne zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby przeciwdziałania im’’. W konkursie udział wzięło 4 ekozespoły. Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców:

Ekozespół w składzie:

Rybski Karol, Rzepka Filip, Kolak Jakub, Tylko Jan

 

 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!