Skip to main content

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 1 września 2021 według następującego porządku:

Aktualizacja 31.08.2021

8.00 – Msza św. dla chętnych w kościele NMPKP w Mościcach. Transmisję mszy będzie można obejrzeć w internecie, w serwisie YouTube, wpisując „Mościce TV”.

9.30 – spotkanie uczniów klas I LO oraz 4 SP w auli szkolnej z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkoły.
Po spotkaniu uczniowie rozejdą się do sal, gdzie odbędą się spotkania z Wychowawcami:
kl. I LO sala 1 (parter)
kl. 4 SP sala 3 (I piętro)
kl. 7A sala 6 (I piętro)

9.30 – spotkanie w salach z Wychowawcami uczniów klasy II LO oraz 5-8 SP.
Przydział sal:
kl. II LO sala 6 (I piętro)
kl. 8 SP sala 1 (parter)
kl. 7B SP sala 4 (I piętro)
kl. 6 SP sala 5 (I piętro)
kl. 5 SP sala 2 (parter)

Ponadto informujemy, iż zgodnie z wytycznymi związanymi z epidemią covid-19 prosimy o powstrzymanie się przed wejściem do budynku szkoły wszystkich osób nie będących uczniami lub pracownikami szkoły. Przypominamy również, że każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce i założyć maseczkę (uczniowie mogą je ściągnąć w czasie spotkań wychowawcami w salach).