Skip to main content

Rozpoczynamy postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów o profilu piłka nożna w następujących klasach.

  • Klasa IV szkoły podstawowej – nabór pełny
  • Klasy V,VI,VII,VIII szkoły podstawowej – nabór uzupełniający
  • Klasa I LO (mat/geo/ang) – nabór pełny

Uprzejmie informujemy, iż nabór do klas na rok szkolny 2020/2021 ma charakter rekrutacji papierowej i odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Dokumenty należy dostarczyć do dnia 15 maja 2020 roku.

– mailowo: akademia@zksunia.tarnow.pl

– listownie:
Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
ul.Pszenna 10
33-101 Tarnów

1. Dokumenty niezbędne we wstępnym procesie rekrutacji dla kandydatów do I klasy Liceum Mistrzostwa Sportowego (profil matematyka/geografia/język angielski)

– Podanie
– Kserokopia świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej

Ponadto należy dokonać zgłoszenia w formularzu elektronicznym – KLIKNIJ TUTAJ.
Termin testów sportowych – 29.05.2020 – Stadion Miejski w Tarnowie

2. Dokumenty niezbędne we wstępnym procesie rekrutacji dla kandydatów do klas IV-VIII Szkoły Podstawowej

– Podanie

Ponadto należy dokonać zgłoszenia w formularzu elektronicznym – KLIKNIJ TUTAJ.
Termin testów sportowych – 30.05.2020 – Stadion Miejski w Tarnowie

W przypadku kandydatów aplikujących do klasy licealnej, sugerujemy aby poza zgłoszeniem do naszej szkoły, wybrać również inne placówki oświatowe, które uczestniczą w systemie rekrutacji elektronicznej. Pozwoli to uzyskać miejsce w innej szkole w przypadku niezakwalifikowania ucznia do Liceum Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów.