Skip to main content

Uczniowie klasy 6 wykonywali prace grupowe na różnych przedmiotach. Pierwszym zadaniem było wykonanie projektu międzyprzedmiotowego pt. „Futbolowy stadion”. Na lekcji matematyki odszukiwali informacje w Internecie oraz zapisywali wszystkie potrzebne wymiary boiska. Następnie, pracując w grupach, musieli dobrać odpowiednią skalę i wykonać szkic planu z odpowiednio przeliczonymi wymiarami. Na technice tworzyli projekt z dokładnym odwzorowaniem boiska piłkarskiego w wybranej skali, a na plastyce pokolorowali swoje plany.

Kolejnym projektem pt. „Sukces czy porażka”, tym razem z języka polskiego, było napisanie sprawozdania z meczu Polska – Arabia Saudyjska. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, otrzymali listę zadań. Mieli, korzystając z różnych źródeł, przypomnieć sobie zasady pisania sprawozdania i zgromadzić przydatne słownictwo. Następnie chłopcy wcielili się w rolę komentatora sportowego i zredagowali sprawozdania, podkreślając emocjonujące momenty meczu. W ostatnim etapie wyznaczeni przedstawiciele grup wygłaszali swoje prace.