Skip to main content

Osoba poruszająca się poza obszarem zabudowanym po zmroku lub przy złej pogodzie musi mieć odblaski. Powinny się znajdować w widocznych miejscach, najlepiej  na kurtce, butach i plecaku. Dzięki elementom odblaskowym kierowca zauważy pieszego z dużej odległości. Uczniowie klasy 4  przygotowali na lekcji techniki modę odblaskową.