Skip to main content

Gratulujemy uczniom i wychowawcom klas:3a,8b,6a, którzy przygotowali wartościowe
i estetyczne dekoracje.

Przez dwa miesiące wszystkie klasy ZSMS ZKS Unia Tarnów przygotowywały dekoracje
i umieszczały je na przydzielonych tablicach. Najpierw podczas zajęć z wychowawcą uczniowie opracowywali klasowe kodeksy zachowania. To była bardzo ważna praca wynikająca z realizacji zadań Programu wychowawczo-profilaktycznego i priorytetów szkoły. Zasady zachowania w formie graficznej zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń. Ponad to każda klasa miała za zadanie przygotować i umieścić: skład samorządu klasowego, napis informujący, która klasa jest właścicielem dekoracji, wykaz lektur oraz gazetkę tematyczną.

27.10.2022r. komisja, w skład której wchodzili: dyrekcja szkoły, opiekun SU i dwóch przedstawicieli uczniów, dokonała oceny efektów. Za każdy w/w element dekoracji można było otrzymać od 0-1pkt (od każdego oceniającego),a za walory artystyczne i ogólne wrażenie od 0-2pkt).

Wyniki

I miejsce klasa 3a (35pkt)-wych. mgr Bogusława Warecka-Łachut

II miejsce klasa8b(34,5pkt)-wych. mgr Barbara Nawrocka

III miejsce klasa 6a(33pkt)-wych. mgr Urszula Skorecka

GRATULUJEMY!