Skip to main content

Czy lekcja angielskiego musi być nudna?

O tym przekonali się Nasi uczniowie. Połączyli swoje zainteresowania z nauką i dzięki temu łatwiej przyswoili i utrwalili wiadomości.

Klasa 6a, pod przewodnictwem Pani Katarzyny Molczyk, realizowała projekt pt. „My favourite sport club or football player.” – Mój ulubiony klub sportowy lub piłkarz.

W ramach pracy uczniowie klasy szóstej wykonali na lekcji języka angielskiego projekt dotyczący ich ulubionego klubu sportowego. Dzięki temu uczniowie mogli połączyć wiedzę językową ze sportową. Przygotowali wszystkie potrzebne informacje i materiały, a następnie zabrali się do wykonania plakatów. Projekty były doskonale zaprezentowane pod każdym z ocenianych kryteriów: poprawności językowej, zawartych informacji i estetyki wykonania.

Klasa 5a, razem z Panią Agnieszką Filip, wykonywała bardzo zbliżony projekt edukacyjny „My favourite sport”.

Uczniowie postawili na pracę w grupach. Pierwszym zadaniem było przygotowanie planu pracy, spisanie go oraz przygotowanie słownictwa niezbędnego do przedstawienia zamierzonego tematu. W dalszej części uczniowie tworzyli pracę plastyczno-językową, którą na samym końcu prezentowali kolegom z klasy.

Projekt przedmiotowy jest to metoda szczególnie interesująca, pozwalająca rozwijać kompetencje językowe oraz poszerzać zakres słownictwa z języka angielskiego, a sama praca pozwala zastosować zdobyte wiadomości w praktyce.

Dzięki wykonanym pracom uczniowie ćwiczyli umiejętności: planowania, zbierania i selekcjonowania informacji, pracy w grupie oraz komunikowania się. Wszystkim piąto- i szóstoklasistom należą się brawa za włożony trud i wysiłek oraz pochwały za efekty pracy!

🔹🔹🔹🔹🔹
Głównym Partnerem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów jest firma Grupa Azoty. Akademia Unia Tarnów realizuje program wsparcia szkolenia tarnowskich piłkarzy #GrupaAzotyProJuniorSystem