Skip to main content

W ramach realizacji programu Humine, uczniowie klasy 7a pod opieką p. Małgorzaty Polek zrealizowali w języku włoskim projekt pt. „Mój piłkarski idol”.

Uczniowie w formie pisemnej opracowali samodzielnie w języku włoskim opis piłkarskiego idola. Wykorzystali poznane wcześniej słownictwo z zakresu charakterystyki postaci: wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, udzielanie informacji na temat narodowości, miejsca zamieszkania, wieku.  Był to projekt o charakterze indywidualnym, uczniowie samodzielnie przygotowali prezentację o wybranym piłkarzu, a następnie zaprezentowali swoje wyniki na forum klasy.

Kolejnym etapem, było przeprowadzenie lekcji metodą aktywizującą z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z możliwościami narzędzia TIK – padletem. Padlet to rodzaj wirtualnej tablicy, na której można zawieszać adresy stron internetowych, obrazki, zdjęcia (także te wprost z kamery). Narzędzie to może być wykorzystane jako: tablica z wiadomościami, miejsce do dyskusji, szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytanie (ankieta, ewaluacja), burza mózgów, informacja zwrotna dla uczniów. Na naszej lekcji uczniowie wykorzystali Padlet, aby zaprezentować efekty przygotowanego wcześniej projektu o piłkarskim idolu.

https://padlet.com/malgorzat_pol/fnornocgxuj5