Skip to main content

„Łączy Nas piłka” to jedno z haseł przewodnich projektu HUMINE w Naszej szkole.

Trwające w Katarze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej oraz realizacja bieżącego materiału stały się inspiracją dla przyjętego tematu projektu matematycznego pt. „Młody inżynier, czyli konstrukcyjne wykonanie planu boiska sportowego”. Zadaniem uczniów było skonstruowanie boiska piłkarskiego w odpowiednio dobranej skali. Uczniowie klasy 7a podzieleni na czteroosobowe grupy musieli najpierw zgromadzić wiadomości dotyczące wymiarów boiska piłkarskiego, przypomnieć sobie przeliczenia związane ze skalą oraz tok postępowania prowadzący do wykonania odpowiednich konstrukcji. Właściwy dobór skali umożliwił prawidłowe rozplanowanie rysunku. Po obliczeniu potrzebnych wymiarów w ruch poszły przyrządy geometryczne. Uczniowie wykonywali wybrane konstrukcje z użyciem cyrkla i linijki. Tak powstały proste równoległe i prostopadłe do danych, symetralna odcinka pozwoliła na znalezienie środka boiska, a cyrkiel na konstrukcyjne przenoszenie równych odległości. Prezentacja projektu polegała na wzajemnym przedstawieniu wykonanych prac. Poniżej zamieszczamy zdjęcia dokumentujące pracę uczniów.