Skip to main content

Podczas zajęć uczniowie rozegrali matematyczny mecz. Podzieleni na dwie drużyny przystąpili do pierwszego etapu lekcji, który polegał na rozwiązaniu zadań związanych z obliczaniem pola równoległoboku i rombu. Zadania o różnym stopniu trudności uczniowie mogli rozwiązywać samodzielnie lub grupowo, korzystając z pomocy koleżeńskiej. Uczniowie chętnie podjęli wyzwanie i sumiennie pracowali. Drugi etap lekcji rozpoczęli od rzutu monetą, czyli wylosowania drużyny, która rozpocznie zmagania. Naprzemiennie drużyny wskazywały u przeciwników osobę, która miała rozwiązać podane przez nich zadanie. Uczniowie szybko zauważyli, że wymienione czynniki mają znaczący wpływ na uzyskany rezultat. Chłopcy dyskutowali i wspólnie podejmowali przemyślane wybory.