Skip to main content

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie zorganizował X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim.

Dnia 15 marca, podczas uroczystej gali, podsumowano zmagania i wyłoniono laureatów. W konkursie udział wzięło 320 uczniów z całego powiatu. Podczas gali wykład poświęcony Józefowi Piłsudskiemu wygłosiła dr hab. Eliza Krzyńska-Nawrocka z Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Bardzo miło Nam poinformować, że Nasz uczeń Maksymilian Wójcik z klasy 8a zwyciężył w tych zmaganiach i zajął I miejsce.

Uczestnicy rywalizowali w konkursie recytatorskim, mogli zaprezentować pracę plastyczną, przygotować prezentację multimedialną, a także rozwiązać test. Udowodnili, że dużo wiedzą o marszałku Piłsudskim.

Serdecznie gratulujemy uczniowi i jego opiekunowi naukowemu.