Skip to main content

Realizując tematykę z zakresu doradztwa zawodowego uczniowie klas 7a, 7b udali się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.


W trakcie wizyty uczniowie poznali wyposażenie wozów strażackich, sprzęt używany przez strażaków podczas akcji ratunkowych, procedury obowiązujące strażaka w sytuacjach zagrożenia. Dodatkowo dowiedzieli się, co trzeba zrobić, aby w przyszłości wykonywać zawód strażaka oraz jak wygląda jego ścieżka zawodowa. Starszy ogniomistrz oprowadzający grupę po jednostce niejednokrotnie podkreślał, że zawód strażaka to niezwykle ciekawe zajęcie, jednak każdego dnia niosące niebezpieczeństwo, z którym dane jest się mu zmierzyć.