Skip to main content

Klasa 8a realizowała w grudniu projekt edukacyjny „Bliski Wschód – środowisko, ludzie, gospodarka.”

Uczniowie w grupach przygotowywali własne prezentacje regionu poświęcone jego położeniu geograficznemu, cechom środowiska przyrodniczego, zróżnicowaniu religijnemu, społecznemu, kulturowemu i gospodarczemu. Przedstawiali, w jaki sposób islam wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa, jak te uwarunkowania wpływają na sytuację gospodarczą krajów. Analizowali wpływ posiadania ogromnych zasobów ropy naftowej na sytuację polityczną i gospodarczą regionu. Przedstawiali tradycyjną kuchnię arabską oraz zwyczaje panujące w tym kręgu kulturowym. Nie zabrakło również odniesień do organizowanych w Katarze mistrzostw świata w piłce nożnej.

Wyniki pracy uczniowie przedstawiali w formie prezentacji multimedialnej Bliski Wschód(zobacz). Dzięki metodzie projektu uczniowie doskonalili umiejętność pracy w zespole, podziału zadań, ustnej prezentacji wyników swojej pracy, jak również umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania materiałów, tworzenia prezentacji multimedialnych czy dostrzegania zależności przyczynowo – skutkowych w środowisku geograficznym.