Skip to main content

Jesteśmy szkołą przyjazną edukacji domowej!

Współpracujemy z Centrum Nauczania Domowego, placówką oświatowo-wychowawczą, która od 14 lat zapewnia dzieciom w edukacji domowej możliwość bezpłatnej nauki na najwyższym poziomie. W 2023 roku Centrum Nauczania Domowego poszerzyło swoją działalność o liceum ogólnokształcące. Informacje o projekcie edukacyjnym, z którym nasza szkoła ma przyjemność uczestniczyć znajdą Państwo na stronie https://domowi.edu.pl.

Uczeń zapisany na edukację domową w naszej szkole otrzymuje dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której znajdują się regularne webinaria przedmiotowe, możliwość kontaktu z nauczycielami, terminarz zajęć, warsztaty kompetencji XXI wieku i wiele więcej. 

Jako szkoła przyjazna edukacji domowej mamy doświadczenie w pomocy rodzinom, które decydują się pełnić obowiązek szkolny w domu — jesteśmy elastyczni, stawiamy dobro ucznia na pierwszym miejscu i wiemy, jak przeprowadzić komfortowe egzaminy bez dodatkowego stresu!