Skip to main content

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

Akademia rozpoczęła się od przemowy Dyrektora Tomasz Matyjewicza, a następnie sprawy w swoje ręce przejęli uczniowie.  Spotkanie zakończyło wręczenie laurek przygotowanych przez naszych uczniów dla wszystkich nauczycieli.