Skip to main content

Informujemy Państwa, że następujące dni będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:


  1. 31 października 2022r.
  2. 2 maja 2023r.
  3. 4-5 maja (egzamin maturalny)
  4. 23,24,25 maja 2023r. (egzamin ósmoklasisty)
  5. 9 czerwca -(po Bożym Ciele)

Dyrekcja zastrzega sobie  prawo do ustanowienia innych dni dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeśli będzie to wynikało z potrzeb organizacji pracy szkoły.